ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ

09 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์